Покана участие на български ученици на възраст 15-16 години в Младежки форум на ЮНЕСКО

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Ученици" » Покана участие на български ученици на възраст 15-16 години в Младежки форум на ЮНЕСКО

ПОКАНА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ УЧЕНИЦИ НА ВЪЗРАСТ 15-16 ГОДИНИ В МЛАДЕЖКИ ФОРУМ НА ЮНЕСКО

ПОКАНА от страна на Националната комисия за ЮНЕСКО на Република Сърбия и Дружеството за ООН в Република Сърбия, за участие на български ученици на възраст 15-16 години във втория по ред Младежки форум на ЮНЕСКО за световно наследство в Югоизточна Европа

За  участие в Младежкия форум на ЮНЕСКО са поканени за участие по 1 учител и 1 ученик от две училища от страните от региона на Югоизточна Европа, чиито разходи за пътуване, настаняване и храна ще бъдат изцяло покрити по проекта на Република Сърбия за организирането на Форума, по линия на Програмата за участие на ЮНЕСКО 2012-2013 г.

Условията, на които трябва да отговарят учениците са следните:

Добър комуникативен английски език; желание и мотивация да научат повече за световното наследство, неговото опазване и защита; желание и намерение да разработят и реализират проект/и с други училища от региона на Югоизточна Европа; ангажимент да включат и други ученици в дейностите по проекта и да го популяризират в рамките на местната общност.

Условията, на които трябва да отговарят учителите са следните:

  • Да провеждат образователни дейности на посочената тематика с/за ученици;
  • Да имат интерес да работят и след завръщането си от Форума по Програмата на ЮНЕСКО за образование за световното наследство;
  • Да могат да комуникират свободно на чужди езици (английският език е   задължителен);
  • Да имат опит с разработване и реализиране на проекти;
  • Да имат желание да създават и провеждат международни проекти в училища от региона на Югоизточна Европа.

В хода на подготовката на участието си, от учениците от отделните страни ще се очаква да инициират проекти/дейности, свързани със световното наследство и съответно да подадат до организаторите кратко описание на резултатите от техни предишни инициативи, както и да ги представят по време на Форума.

Срокът за изпращане на кандидатурите от отделните страни е 28 февруари 2013 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“