18 Международен конкурс за изящно и приложно изкуство за деца „ДЪГА 2012”

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Ученици" » 18 Международен конкурс за изящно и приложно изкуство за деца „ДЪГА 2012”

18 МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ИЗЯЩНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО ЗА ДЕЦА „ДЪГА 2012”

„ДЪГА 2012”  МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС  ЗА ИЗЯЩНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО ЗА ДЕЦА – ЗАНКА-УНГАРИЯ

ГАЛЕРИЯТА ЗА  ДЕТСКО ИЗКУСТВО В ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В ГРАД ЗАНКА ОБЯВЯВА ГОРЕСПОМЕНАТИЯ КОНКУРС ЗА ДЕЦА ОТ ЦЯЛ СВЯТ ЗА 18-ТИ ПЪТ

Целите на конкурса са:

 • принос за създаване на щастливо детство в мирен свят чрез използване на средствата на изкуството,
 • представяне на резултатите на визуалното и художественото образование практикувани в обществото на подрастващите,
 • сравняване на международните творби на децата
 • засилване на международните културни връзки.

Условия за участие
Години: от 4 до 18 години

Тема: неопределена, например: представяне на твоята обстановка, хората около теб, игри, преживявания, национални обичаи и т. н.

Техники: всякакви, например:

 • рисунка, пастел, акварел, масло, туш
 • дърворезба, линогравюра
 • мозайка, батик, тъкани, пластични, емайл 
 • фотография, компютърна графика, видео филм, CD – презентации

Размери:

 • за рисунки, без паспарту до 50 х 70 см
 • за други техники няма ограничения 

Други условия

 • най-много до три творби за участник
 • при колективно участие до 30 творби за студио по изкуства
 • творбите трябва да са създадени през 2011 или 2012 години, да са оригинални и да не са изпращани на други конкурси

Моля, напишете четливо на английски, немски, руски или унгарски език посочената по-долу информация на хартия, закрепена на гърба на творбата:

 • наименование на творбата /title of the work
 • име на автора /the name of the child creating it
 • години /age
 • националност, държава /nationality, country
 • адрес /adress
 • име на институцията, изпратила творбата /name of the institucion
 • точен адрес /adress

 Моля изпратете обобщаващ списък на творбите, изпратени на конкурса, съдържащ името на организацията, адреса, имената на всеки художник, възраст и заглавие.

Адрес за получаване:
Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Közhasznú Kht.
Gyermekalkotások Galériája 
8251 Zánka
Hungary

Последната дата за получаване на творбите на посочения адрес е  10.03.2012 г.

Творби, повредени, късно получени или с непълна информация, няма да бъдат разглеждани.
Творбите няма да бъдат връщани.
Организаторите на конкурса  запазват пълни права над изпратените за участие творби.
Избраните от журито творби ще бъдат включени в колекцията на Галерията за детско изкуство в град Занка и в качеството на тяхна собственост ще бъдат изпращани на  изложби в Унгария или в други страни.
Некласираните творби могат да бъдат изпращани на други конкурси или да бъдат използвани за представителни или благотворителни цели.

Оценка на творбите:
Творбите изпратени на нашия конкурс ще бъдат оценявани от художници, учители по изобразително изкуство и оценяващо жури, формирано от експерти по детско изкуство.

Отличията са: Голямата награда, Награда за възрастова група, Специална награда, Златен, Сребърен и Бронзов диплом.

Наградените автори ще бъдат поканени за връчване на отличията при откриване на изложбата.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“