18 Международен конкурс за изящно и приложно изкуство за деца „ДЪГА 2012”

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Ученици" » 18 Международен конкурс за изящно и приложно изкуство за деца „ДЪГА 2012”

18 МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ИЗЯЩНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО ЗА ДЕЦА „ДЪГА 2012”

„ДЪГА 2012”  МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС  ЗА ИЗЯЩНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО ЗА ДЕЦА – ЗАНКА-УНГАРИЯ

ГАЛЕРИЯТА ЗА  ДЕТСКО ИЗКУСТВО В ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В ГРАД ЗАНКА ОБЯВЯВА ГОРЕСПОМЕНАТИЯ КОНКУРС ЗА ДЕЦА ОТ ЦЯЛ СВЯТ ЗА 18-ТИ ПЪТ

Целите на конкурса са:

 • принос за създаване на щастливо детство в мирен свят чрез използване на средствата на изкуството,
 • представяне на резултатите на визуалното и художественото образование практикувани в обществото на подрастващите,
 • сравняване на международните творби на децата
 • засилване на международните културни връзки.

Условия за участие
Години: от 4 до 18 години

Тема: неопределена, например: представяне на твоята обстановка, хората около теб, игри, преживявания, национални обичаи и т. н.

Техники: всякакви, например:

 • рисунка, пастел, акварел, масло, туш
 • дърворезба, линогравюра
 • мозайка, батик, тъкани, пластични, емайл 
 • фотография, компютърна графика, видео филм, CD – презентации

Размери:

 • за рисунки, без паспарту до 50 х 70 см
 • за други техники няма ограничения 

Други условия

 • най-много до три творби за участник
 • при колективно участие до 30 творби за студио по изкуства
 • творбите трябва да са създадени през 2011 или 2012 години, да са оригинални и да не са изпращани на други конкурси

Моля, напишете четливо на английски, немски, руски или унгарски език посочената по-долу информация на хартия, закрепена на гърба на творбата:

 • наименование на творбата /title of the work
 • име на автора /the name of the child creating it
 • години /age
 • националност, държава /nationality, country
 • адрес /adress
 • име на институцията, изпратила творбата /name of the institucion
 • точен адрес /adress

 Моля изпратете обобщаващ списък на творбите, изпратени на конкурса, съдържащ името на организацията, адреса, имената на всеки художник, възраст и заглавие.

Адрес за получаване:
Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Közhasznú Kht.
Gyermekalkotások Galériája 
8251 Zánka
Hungary

Последната дата за получаване на творбите на посочения адрес е  10.03.2012 г.

Творби, повредени, късно получени или с непълна информация, няма да бъдат разглеждани.
Творбите няма да бъдат връщани.
Организаторите на конкурса  запазват пълни права над изпратените за участие творби.
Избраните от журито творби ще бъдат включени в колекцията на Галерията за детско изкуство в град Занка и в качеството на тяхна собственост ще бъдат изпращани на  изложби в Унгария или в други страни.
Некласираните творби могат да бъдат изпращани на други конкурси или да бъдат използвани за представителни или благотворителни цели.

Оценка на творбите:
Творбите изпратени на нашия конкурс ще бъдат оценявани от художници, учители по изобразително изкуство и оценяващо жури, формирано от експерти по детско изкуство.

Отличията са: Голямата награда, Награда за възрастова група, Специална награда, Златен, Сребърен и Бронзов диплом.

Наградените автори ще бъдат поканени за връчване на отличията при откриване на изложбата.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“