Регистри

Начало » Висше образование » Регистри

Списък на определените коефициенти за бюджетната 2020 година по ПМС № 328/2015 г. за държавните висши училища по професионални направления (публ. 28.01.2020 г.)


Регистър на висшите училища

Регистър на академичния състав на висшите училища (само за служебно ползване)

Регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления

Регистър на завършилите студенти и докторанти

• Данни за студенти

 • Данни за докторанти

Регистър на легализираните дипломи за завършена висша образователна степен в чужбина

Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти (актуализиран на 31.01.2020 г.)

Рейтингова система на висшите училища в България http://rsvu.mon.bg


Архив на Регистъра на акредитираните висши училища към 1 юни 2017 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“