Стипендии за изучаване на арабски език за български ученици и студенти

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Стипендии за изучаване на арабски език за български ученици и студенти

СТИПЕНДИИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА АРАБСКИ ЕЗИК ЗА БЪЛГАРСКИ УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

ИНФОРМАЦИЯ

Правителството на Арабска република Египет отпуска две стипендии за изучаване на арабски език  за български ученици и студенти за срок от 8 (осем)месеца, считано от м. септември 2010 г. Стипендиите включват освобождаване от такси за обучение. Всички останали разходи се поемат от кандидатите.

Необходими документи за участие в конкурса:

  • Удостоверение от училището или университета, че кандидатът изучава арабски език;
  • Попълнени формуляри;
  • Удостоверение за раждане, копие на паспорта и шест снимки;
  • Медицинска бележка, удостоверяваща че кандидатът не е заразен със заразни болести;
  • Приемат се оригинални документи, преведени на арабски, английски или френски, легализирани в Министерство на външните работи на Република България;

Крайният срок за подаване на документи е 1 юли 2010 г. в посолството на Арабска република Египет в София.

Посолството на Арабска република Египет в София ще проведе с кандидатите тест за определяне нивото на владеене на арабски език.

За повече информация: г-жа Даниела Петрова и г-жа Галина Мухтарова, посолство на Арабска република Египет в София, тел. (+359 2) 988 15 09

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“