Покана в ХІV Международна художествена изложба за деца и младежи “Моят дом”, Финландия

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Ученици" » Покана в ХІV Международна художествена изложба за деца и младежи “Моят дом”, Финландия

ПОКАНА В ХІV МЕЖДУНАРОДНА ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ “МОЯТ ДОМ”, ФИНЛАНДИЯ

ПОКАНА

Центърът за изкуства за деца и младежи в гр. Хювинкаа, Финландия отправя покана към деца и младежи в България за участие в ХІV Международна художествена изложба за деца и младежи през септември 2010 г. Темата на изложбата е “Моят дом”. Участниците в изложбата ще бъдат разпределени в пет възрастови групи от 7 до 18 години. Те могат да участват в изложбата с рисунки, графики, фотографии или комикси, които трябва да бъдат изпратени на организаторите до 31 май 2010 г.

Допълнителна информация и формуляр за участие могат да бъдат намерени на следния адрес: www.artcentre.fi.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“