Конкурс за най-интересна тестова задача по български език и литература и по математика

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Ученици" » Конкурс за най-интересна тестова задача по български език и литература и по математика

КОНКУРС ЗА НАЙ-ИНТЕРЕСНА ТЕСТОВА ЗАДАЧА ЗА VII КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА

Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурс за най-интересна тестова задача по български език и литература и по математика.

В конкурса може да участват ученици от VІІ до ХІІ клас. 
Състезанието се провежда за периода от 1 март 2010 г. до 15 април 2010 г.

Краен срок за подаване на тестови задачи 15 април 2010 г.

НАЙ-ДОБРИТЕ ЗАДАЧИ ЩЕ БЪДАТ НАГРАДЕНИ С ФОТОАПАРАТ!

Наградените участници ще се обявят на интернет страницата на МОМН.

І. Изисквания за съдържанието на тестовите задачи:

  • да са в съответствие с учебното съдържание за VІІ клас;
  • да са с четири възможности за отговор или с кратък свободен отговор;
  • да са ясно формулирани;
  • да не съдържат фактологически грешки;
  • да имат само един верен отговор;
  • участниците трябва да посочат дали задачата е създадена от тях, или е заимствана.

ІІ. Изисквания за оформлението и техническите характеристики на задачите:

  1. За задачите с четири възможности за отговор:
  • буквите за отговорите трябва да са изписани с главни букви съответно А), Б), В) и Г); 
  • верният отговор трябва да бъде отбелязан със знак „+” пред съответната буква. 

Пример:
1. Кое от изреченията е сложно по състав?
+А) Всички отидоха да гледат световното първенство.
Б) Все още продължавам да мисля върху тази трудна задача.
В) Късните следобеди започнаха да стават доста хладни.
Г) Заедно се заловихме да търсим стари пощенски марки.

2. За задачите с кратък свободен отговор – верният отговор да бъде посочен непосредствено след задачата. 
Пример:
1. Преди две години Ангел е бил два пъти по-голям от Мартин, а преди 4 години Мартин е бил четири пъти по-малък от Ангел. На колко години е Ангел?
отговор: 8

3. В условията на задачите, които съдържат частицата за отрицание „не”отрицателната дума трябва да е изписана с главни букви. 
Пример: Кое от изреченията НЕ съдържа еднородни части?

4. Задачите трябва да бъдат оформени на шрифт Times New Roman или Arial, а файловете – записани във формат .doc или .rtf.

Задачите ще бъдат оценявани от конкурсна комисия според посочените изисквания за съдържанието и оформлението.

С изпращането на задачите участниците в конкурса се съгласяват те да бъдат използвани от МОМН за целите на външното оценяване.

Тестовете, придружени с информация за участника (адрес, телефон, е-mail, трите имена, училище), може да изпращате на e-mail: [email protected], както и на електронен носител (дискета или CD) на адрес: 
дирекция „Политика в общото образование”, МОМН, бул. „Дондуков” 2А, София 1000

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“