Конкурс "Нарисувай своите права”

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Ученици" » Конкурс "Нарисувай своите права”

КОНКУРС "НАРИСУВАЙ СВОИТЕ ПРАВА”

Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност” на Европейската комисия за четвърта поредна година обявява стартирането на състезание сред младите хора за създаване на плакат „Нарисувай своите права”. Темата тази година е „20-та годишнина от приемането на Конвенцията за правата на детето”.

Състезанието е открито за млади хора в две възрастови категории: от 10 до 14 години и от 15 до 18 години. От участниците се очаква да създадат плакат, който да илюстрира едно от правата, вписани в Конвенцията за правата на детето. Плакатът и формулярът за участие трябва да бъдат подписани, запечатани и предадени лично, по пощата или с куриер в офиса на националния координатор по проекта,

не по-късно от 19 март 2010 г.

Разработките ще бъдат селектирани от жури в началото на месец април 2010 г. Плакатите на националните победители ще бъдат публикувани на интернет страницата на Европейската комисия за съответната държава – членка и на страницата на Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност”.

Творбите, спечелили национални награди, ще бъдат оценявани втори път от жури, съставено от представители на Европейската комисия и други лица.

Трите отбора победители във всяка възрастова група, т. е. общо шест отбора, ще бъдат поканени на посещение в Брюксел за церемония по награждаването на 10 май 2010 г. Те ще имат и възможност да посетят европейските институции и да разгледат града.

В България за координацията на състезанието на национално равнище ще отговаря представителството на Европейската комисия в България, а сътрудничеството по отношение на логистиката на конкурса ще бъде осъществено съвместно с Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите – ул. „Волга” № 24, Пловдив 4000, тел.: 032 62 22 78; www.yspdb.org

Официален сайт на конкурса: www.europayouth.eu
За допълнителна информация:
Емилия Трошанова, моб. тел.: 0898 661 832
e-mail: [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“