Продължават номинациите за конкурса "Награди за успелите деца на България 2009"

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Ученици" » Продължават номинациите за конкурса "Награди за успелите деца на България 2009"

ПРОДЪЛЖАВАТ НОМИНАЦИИТЕ ЗА КОНКУРСА „НАГРАДИ ЗА УСПЕЛИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ 2009”

До 31-ви декември продължават номинациите по проекта „Награди за успелите деца на България 2009”, иницииран от фондация „Димитър Бербатов”.

Според правилата на конкурса, всеки може да номинира всекиго на електронната страница на фондацията http://dberbatov.org

Важно е да се удостовери успеха на кандидата със съответните документи, дипломи, служебни бележки и да се спазят стриктно правилата за номиниране. Постиженията трябва да са в една от трите области – изкуства, наука или спорт и да са постигнати през 2009 г.

В настоящето издание на конкурса ще се връчи специална почетна награда за участие в социално значима кампания или проект по гражданско образование. Отделна награда ще има и за българчета, посещаващи български училища зад граница.

Проектът „Награди за успелите деца на България” е подробно описан в електронна страница www.dberbatov.org

Този проект се осъществява и със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“