Конкурс “Juvenes Translatores”

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Ученици" » Конкурс “Juvenes Translatores”

КОНКУРС “JUVENES TRANSLATORES”

КОНКУРС ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НАЙ-ДОБРИТЕ МЛАДИ ПРЕВОДАЧИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

“Juvenes Translatores” е конкурс, който Европейската комисия организира за трети пореден път за популяризиране на многоезичието и кариерата на преводач сред учениците. 

Тази година той е предназначен за ученици, родени през 1992 година и ще се проведе на 24 ноември в средните училища на всички 27 страни членки на всеки един от 23-те официални езика на ЕС. Учениците получават текст на език по техен избор и превеждат на език пак по техен избор. По един победител от всяка държава ще бъде поканен да участва в церемонията по връчването на наградите в Брюксел през първата половина на 2010 година.

Записването на училищата става директно  на уебсайта от 1 септември до 20 октомври 2009 година. Училищата се избират по електронен път.   

Повече информация на:

http://ec.europa/translatores
http://europa.eu/languages
http://europa.eu
http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/index_bg.htm

Отговор на различни въпроси може да се получи на:  [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“