Филмов фестивал – конкурс „Plural +” 2009 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Студенти" » Филмов фестивал – конкурс „Plural +” 2009 г.

ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ – КОНКУРС „PLURAL +”

Секретариатът на инициативата Алианс на цивилизациите, Международната организация по миграция, Евро-средиземноморската фондация „Анна Линд” и други международни неправителствени сдружения организират

ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ - КОНКУРС „Plural +”

Покана за участие е отправена до всички младежи на възраст от 9-25 години. Те могат да се включат в конкурса като изпратят до 30 септември т.г. заснети от тях кратки видеофилми (1-5 минути), в които изразяват мнения или споделят опит по въпроси, свързани с: интегрирането на деца и възрастни, които са с имигрантски произход; прояви на (не)толерантност; човешки права; културни и религиозни различия и др. Посредством своята творба, младите хора могат да отправят предложения за това как да бъдат насърчавани социалната кохезия и животът в общества, които се характеризират с разнообразие (културно, езиково, религиозно, етническо, социално).

Информация относно условията за участие в конкурса, критериите за оценка и процедурата по награждаване е публикувана на електронната страница на Алианса на цивилизациите – www.unaoc.org

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“