Младежки конкурс за снимка на тема „Да сътворим заедно...“ 2009

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Ученици" » Младежки конкурс за снимка на тема „Да сътворим заедно...“ 2009

МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА СНИМКА НА ТЕМА "ДА СЪТВОРИМ ЗАЕДНО...", ПОСВЕТЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА НА ТВОРЧЕСТВОТО И ИНОВАЦИИТЕ 2009

Европейски съюз 
Представителство на Европейската комисия в България

София,  6 март 2009

 

Представителството на Европейската комисия в България организира младежки конкурс за снимка на тема "Да сътворим заедно...", посветен на Европейската година на творчеството и иновациите 2009

Конкурсът е открит за участие на европейски граждани на възраст между 12 и 19 години. 

Снимката трябва да носи в себе си послание, свързано с Европейската година на творчеството и иновациите 2009. Инициативата цели да подтикне младите хора към реализиране на творчески инициативи и открития в различни области. Сюжетите могат да бъдат разнообразни – хора, които творят заедно, самите продукти на творчеството и иновациите, и не на последно място фотографии, които сами по себе си са резултат от успешна съвместна творческа и иновативна работа. 

 Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и да бъдат придружени от кратък текст, описващ идеята и посланието, което участникът  иска да отправи. Снимките ще бъдат оценявани по следните критерии - интерпретация на темата; креативност и оригиналност; яснота на посланието; универсалност на посланието; способност да се ангажира вниманието на зрителя.

Ще бъдат присъдени :

  • Първа награда: огледално-рефлексен дигитален фотоапарат;
  • Втора и трета награди: дигитални фотоапарати.

Материалите за участие в конкурса ще бъдат приемани на адрес: София 1000, ул. “Московска” № 9, Информационен център на Европейския съюз, за конкурса “Да сътворим заедно ... ”. Краен срок за изпращане на материали – най-късно до 14:30 часа на 8 май 2009 година (важи датата на пощенското клеймо). 

Обявяването на резултатите от конкурса и награждаването на победителите ще се състои на 1 юни 2009 година. 

Регламентът на конкурса, както и формуляра за участие са достъпни на интернет-страницата на Представителството на ЕК на следния адрес:
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/060309-photo_bg.htm 

За повече информация:
тел./факс: (02) 933 5237, Информационен център на Европейския съюз 

Приложено:

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“