Състезание за най-интересна тестова задача за ДЗИ по БЕЛ 2009

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Ученици" » Състезание за най-интересна тестова задача за ДЗИ по БЕЛ 2009

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА НАЙ-ИНТЕРЕСНА ТЕСТОВА ЗАДАЧА ЗА ДЪРЖАВНИЯ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Министерството на образованието и науката обявява състезание за най-интересна тестова задача по БЕЛ.

В състезанието може да участват ученици от IX до XII клас.
Състезанието се провежда всеки месец от 15 ноември 2008 г. до 15 февруари 2009 г.
Тестови задачи се изпращат до 15-то число всеки месец. 
Краен срок за подаване на тестови задачи за последния месец е 15 февруари 2009 г.

НАЙ-ДОБРИТЕ ЗАДАЧИ ЩЕ БЪДАТ НАГРАДЕНИ С ФОТОАПАРАТ!

Наградените участници ще се обявят на интернет страницата на МОН. 

Изисквания за съдържанието на тестовите задачи:

  • да са в съответствие с учебното съдържание и с оценяваните компетентности, посочени в учебно-изпитната програма за държавния зрелостен изпит; 
  • да следват модела на пробния държавен зрелостен изпит (учебно-изпитната програма, примерен тест и тест от пробния държавен зрелостен изпит са публикувани на интернет страницата на МОН); 
  • да са с четири възможности за отговор или с кратък свободен отговор; 
  • да са ясно формулирани; 
  • да не съдържат фактологически грешки; 
  • да имат само един верен отговор.

Участниците трябва да посочат дали задачата е създадена от тях или е заимствана. Ако е заимствана, да посочат източника.

Изисквания за оформлението и техническите характеристики на задачите:
1. За задачите с четири възможности за отговор: 

  • буквите за отговорите трябва да са изписани с главни букви съответно А), Б), В) и Г)
  • верният отговор трябва да бъде отбелязан със знак „+” пред съответната буква.

Пример:
1. Кое от изреченията е сложно по състав?
+А) Всички отидоха да гледат световното първенство.
Б) Все още продължавам да мисля върху тази трудна задача.
В) Късните следобеди започнаха да стават доста хладни.
Г) Заедно се заловихме да търсим стари пощенски марки. 

2. За задачите с кратък свободен отговор – верният отговор да бъде посочен непосредствено след задачата.
Пример: 
18. Колко запетаи са пропуснати в изречението?
Някои мислят че единственото нешо което им е нужно за да водят дискусия е устата.
Отговор: четири 


3. В условията на задачите, които съдържат частицата за отрицание „не” – отрицателната дума трябва да е изписана с главни букви. 
Пример
11. В кой ред думите НЕ са синоними?
А) старание, усърдие
Б) широта, размах
В) замисъл, смисъл
Г) защита, закрила

Задачите трябва да бъдат оформени на шрифт Times New Roman или Arial, а файловете – записани във формат .doc или .rtf

Задачите ще бъдат оценявани от комисия според посочените изисквания за съдържанието и оформлението.

С изпращането на тестовете участниците в състезанието се съгласяват тестовите задачи да бъдат използвани от МОН за целите на държавния зрелостен изпит.

Тестовете, придружени с информация за участника (адрес, телефон, е-mail, трите имена, училище), можете да изпращате на e-mail: [email protected], както и на електронен носител (дискета или CD) на адрес: дирекция „Политика в общото образование”, МОН, бул. „Дондуков” 2А, София 1000

За допълнителна информация: 02/ 92 17 462 – Любка Алипиева.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“