Национална дискусия “България и изграждането на Европейското изследователско пространство”

Начало » Наука » Архив » Архив "Новини и събития" » Национална дискусия “България и изграждането на Европейското изследователско пространство”

Национална дискусия “България и изграждането на Европейското изследователско пространство”

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОТКРИВА НАЦИОНАЛНА ДИСКУСИЯ “БЪЛГАРИЯ И ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО”

Каним всички институции и граждани, които имат интерес и предложения за бъдещето развитие на националната наука, да вземат участие в процеса на консултации. Целта е да се поставят на общо обсъждане задачите на националната научна политика в контекста на новите виждания на Европейската комисия, представени в Зелената книга Очакваме в процеса на дискусията да се очертаят предизвикателствата през страната ни и да бъдат направени конструктивни предложения относно необходимите действия и мерки в средносрочен план за ефективното ни участие в процеса на формиране на европейската научна политика.

Националната консултация ще се проведе чрез он-лайн анкета.

Крайният срок за попълване на въпросника е 30 октомври 2007 г.

За регистрация и попълване на въпросника посетете специализираната интернет страница: http://science.europe.bg/htmls/home.php

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“