Конкурси и резултати

Начало » Наука » Конкурси и резултати

Министерство на образованието и науката удължава срока по обявен подбор на независими експерти за попълване състава на Комисията за наблюдението, оценката и анализа на дейността на Фонд „Научни изследвания“ по чл. 7, ал. 2 от Правилника (публ. 31.07.2020 г.)

Обява
Автобиография (европейски формат CV)

Документите се подават в срок до 14.08.2020 г. на адрес: Министерство на образованието и науката, гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” 2А, до дирекция „Наука”, както и на следния електронен адрес: [email protected] 


Подбор на независими експерти за попълване състава на комисиите за наблюдението, оценката и анализа на научноизследователската дейност на научните организации и висшите училища, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“ (публ. 12.06.2020 г.)

Обява
Автобиография (европейски формат CV)

Документите се подават в срок до 20.07.2020 г. на адреса на министерството, както и на следния електронен адрес: [email protected]


 

Фонд „Научни изследвания“ набира оценители и членове на Временни научноекспертни комисии https://mon.bg/bg/100847

Фонд „Научни изследвания“

  • набира оценители и членове на постоянни научно-експертни комисии Повече информация
  • отправя покана за кандидатстване за национално съфинансиране в утвърдени акции по програма COST Повече информация

Стартира изпълнението одобрената от Министерския съвет на Република България Национална програма „Млади учени и постдокторанти“  Повече информация

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“