Конкурси и резултати

Начало » Наука » Конкурси и резултати

Процес на предоставяне на национално финансиране за изпълнение на проекти по поканата „Teaming for Excellence” по  Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (публ. 16.08.2021 г.)


Стипендии за постдокторска специализация в Япония - JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers – FY 2021 (публ. 18.11.2020 г.)
https://mon.bg/bg/100888

Лице за контакт в МОН по Програмата е: г-н Ангел Апостолов, тел.: (02) 424 11 25, e-mail: [email protected] 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“