Международно лятно училище „Грузински ръкописи"

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Международно лятно училище „Грузински ръкописи"

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ „ГРУЗИНСКИ РЪКОПИСИ" В ПЕРИОДА 15-24 ЮЛИ 2014 Г. В ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ

Международно лятно училище „Грузински ръкописи" ще се проведе в периода 15-24 юли в Тбилиси, Грузия.

То е предназначено за чуждестранни изследователи-грузиноведи и студенти, проявяващи интерес към грузинската история и култура, както и към средновековните изследвания. Програмата включва лекции, уъркшопове и екскурзии. Работният език е английският.

Организаторите поемат разходите на участниците по настаняване, храна и местен транспорт.

Срокът за кандидатстване е 14 юни 2014 г.

Повече информация на адрес: www.manuscript.ge.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“