Обучение по програмата на СЕ за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI 2011 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Учители" » Обучение по програмата на СЕ за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI 2011 г.

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМАТА НА СЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ PESTALOZZI

КОНКУРС за номиниране на български участници в краткосрочно обучение по програмата на Съвета на Европа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

Дати на провеждане: 28.02.2011 г. - 04.03.2011 г.
Тема: "История и културно наследство - да разбираме идентичността и съвременния свят"
Място: Лондон, Великобритания
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 17.01.2011 г.
Работен език: английски език
Целева група: учители по история; преподаватели, които подготвят учители; директори и помощник-директори, автори на учебни програми, представители на неправителствени организации, чиято дейност е свързана с преподаването на история.

Необходими документи, които трябва да бъдат подадени до посочения срок в дирекция "МЕС" на МОМН:

  1. Заявление за участие;
  2. CV;
  3. Мотивация;
  4. Документ за владеене на английски език;
  5. Документ от прекия работодател, че е съгасен с това участие;
  6. Попълнен апликационен формуляр, който може да бъде изтеглед от тук: http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/howto_docs_en.asp#TopOfPage

 За допълнителна информация:
 Красимира Тодорова, тел.: 9217 735; e-mail: [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“