Конкурс за номиниране на български участници в обучения по програма PESTALOZZI за 2012 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Конкурс за номиниране на български участници в обучения по програма PESTALOZZI за 2012 г.

КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИ УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАМА PESTALOZZI ЗА 2012 г.

25.09.2012-28.09.2012

Тема: „Използването на социалните мрежи за демократично участие"
Място: Европейският младежки център на СЕ в Страсбург
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 23.05.2012 г.
Работни езици: английски и френски
Целева група: преподаватели, които подготвят и обучават учители (pre-service и in-service training);

Допълнителни изисквания:

 • Кандидатите трябва да имат опит в преподаването на посочената тема - предмет на модулното обучение;
 • От одобрените за участие кандидати се изисква активно включване в дискусиите и работата по време на обучението;
 • Подготовка   по   предварително   поставени   задачи   от   страна   на организаторите;
 • Разработване на учебни материали и апробация на материалите в периода между двете обучения в Модул А и Модул Б; активен обмен на информация и поддържане на обратна връзка с останалите участници и организаторите чрез интерактивната работна платформа;
 • Активно участие във втората фаза на обучението (Модул Б);
 • Финален преглед на разработените учебни материали и участие в заключителната редакция на готовите материали с оглед разпространението им по-късно сред учители;
 • Разпространение  на разработените  материали  от  участниците  чрез  използването им по време на провежданите обучения на учители в отделните страни;
 • Популяризиране на програмата в собствен национален, регионален и професионален контекст, продължавайки работата и поддържайки контакти с останалите участници с цел установяването на самостоятелно функционираща мрежа след приключването на програмата на модулното обучение;
 • След завръщането на участниците от обучението, проведено във всеки от двата модула, от тях ще се очаква да представят доклад до Министъра на образованието, младежта и науката, с конкретни изводи, препоръки и резултати от обучението;

Необходими документи, които трябва да бъдат подадени до посочения срок в дирекция "МЕС" на МОМН:

 1. Заявление за участие;
 2. CV;
 3. Мотивация;
 4. Документ за владеене на работния език;
 5. Попълнен апликационен формуляр на Съвета на Европа, който може да бъде изтеглен ТУК

За допълнителна информация: Велизара Одажиева, e-mail: [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“