Стипендии за докторантура и изследователска дейност в рамките на Университетската агенция на Франкофонията 2011 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Стипендии за докторантура и изследователска дейност в рамките на Университетската агенция на Франкофонията 2011 г.

Стипендии за докторантура и изследователска дейност в рамките на Университетската агенция на Франкофонията

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ДОКТОРАНТУРА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В РАМКИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА АГЕНЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА

Университетската агенция на Франкофонията обявява покана за кандидатстване за стипендиите „Еуджен Йонеску” за докторантура и изследователска дейност в румънски университети за учебната 2011 – 2012 година.

Стипендиите са предназначени за кандидати от държавите членки на Международната организация на Франкофонията, сред които е и Република България. Кандидатите следва да установят контакт с един от 22-та румънски университета, за да получат потвърждение за приемане. 

Продължителността на стипендиите е от 3 до 6 месеца в зависимост от обема на изследователския проект и започват от 1 февруари 2012 г.

Документи за кандидатстване се подават в регионалните бюра на Университетската агенция на Франкофонията.

Кандидатурите се селектират от Регионална експертна комисия в Регионалното бюро за Централна и Източна Европа на Университетската агенция на франкофонията по определени критерии. 

Крайният срок за подаване на документите е 28 октомври 2011 г.

 Подробна информация за условията за кандидатстване, за университетите и за изтегляне на формулярите може да се получи на следните електронни адреси:

http://www.auf.org/communication-information/actualites/ionesco2011.html
http://www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/appels-d-offres/bourses-de-recherche-doctorale-et-de-post-doctorat-eugen-ionescu-appel-international-a-candidatures-6081.html

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“