Конкурс за стипендии за специализация в Белгия - Фламандска общност през академичната 2011-2012 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Конкурс за стипендии за специализация в Белгия - Фламандска общност през академичната 2011-2012 г.

Конкурс за стипендии за специализация в Белгия - Фламандска общност през академичната 2011-2012 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА

конкурс за 2 стипендии за специализация в Белгия - Фламандска общност през академичната 2011-2012 г. в изпълнение на Програмата за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия за периода 2009-2011 г.

Стипендиите са с продължителност от 9 до 12 месеца и са предназначени за преподаватели, изследователи без докторска степен и докторанти.

Работните езици са английски или холандски.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Да са български граждани;
 2. Да работят като преподаватели или изследователи на постоянен трудов договор в държавни висши училища или научни организации, а за докторантите – да се записани в редовна форма на обучение в български държавни висши училища или научни организации;
 3. Да владеят писмено и говоримо английски или холандски език;
 4. Да са на възраст до 35 години;

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление за участие в конкурса в свободна форма до дирекция „Висше образование” с опис на приложените документи;
 2. Професионална автобиографична справка с посочени ЕГН, адрес, e-mail, телефони и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез Министерството на образованието, младежта и науката;
 3. Копие от личната карта;
 4. Копие от диплома за завършено висше образование, научна степен;
 5. Две препоръки;
 6. Списък на публикациите, ако има такива
 7. Работна програма и мотивация;
 8. Договор по чл.234 от Кодекса на труда за повишаване на квалификацията за периода на специализация, а за докторантите – заповед за записване и писмено съгласие на научния ръководител;
 9. Покана от университет или институт от приемащата страна с уточнен работен език;
 10. Международно признат документ за ползване на съответния работен език, или посочени публикации на съответния език;
 11. Декларация от кандидата, че сам ще осигури паспортните и визовите разходи, както и, че след завръщането си ще представи кратък отчет в дирекция „Международно и европейско сътрудничество” и в дирекция „Висше образование”.

Документите се подготвят на български език и се подават до 28 февруари 2011 г. включително, в деловодството на МОМН, бул. "Княз Дондуков" 2А, всеки делничен ден от 9,30 до 13,00 ч. и от 14,00 до 17,00 ч. 

С всички кандидати ще се проведе събеседване в МОМН на 7 март 2011 г. от 10,00 часа. За справки – тел. 529 или 631.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

Документите на кандидатите не подлежат на връщане.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“