Архив "Делегирани бюджети"

Начало » Делегирани бюджети » Архив "Делегирани бюджети"

Делегирани бюджети 2017 г.

  • РЕШЕНИЕ № 667 от 1 ноември 2017 година за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 286 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г.
  • РЕШЕНИЕ № 458 от 11 август 2017 година за допълнение на РЕШЕНИЕ № 304 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г., изменено и допълнено с РЕШЕНИЕ № 920 на Министерския съвет от 2016 г.

Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2017 г.


Делегирани бюджети 2016 г.


Делегирани бюджети 2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № 853 от 2 ноември 2015 година за допълнение на Решение № 633 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г., изменено и допълнено с Решение № 801 на Министерския съвет от 2014 г. и Решение № 23 на Министерския съвет от 2015 г.
  • РЕШЕНИЕ № 859 от 3 ноември 2015 година за изменение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г.

Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2015 г.


Делегирани бюджети 2014 г.

  • РЕШЕНИЕ № 801 от 3 декември 2014 година за изменение и допълнение на решение № 633 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г.
  • Заповед № РД09-1791 от 14.11.2014 г., изменяща Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2014 година, утвърдени със Заповед № РД09-559/11.04.2014 г., изменена със Заповед № РД09-1365 от 01.09.2014 г.
  • Заповед № РД09-1365/01.09.2014 г. изменяща Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2014г., утвърдени със Заповед № РД09-559/11.04.2014 г.

С Решение № 533 на Министерския съвет от 22 юли 2014 г. са увеличени стандартите за делегираните от държавата дейности за функция „Образование“ считано от 01.09.2014 г. На базата на това увеличение с ПМС № 212 от 2014 г. са  предоставени допълнителни средства  в размер на 4 млн.лв., разпределени по първостепенни разпоредители с кредити за периода 01.09.2014 -31.12.2014 г.


Делегирани бюджети 2013 г.


Делегирани бюджети 2012 г.


Делегирани бюджети 2011 г.


Делегирани бюджети 2010 г.


Делегирани бюджети 2009 г.


Делегирани бюджети 2008 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“