Конкурс Juvenes Translatores

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Ученици" » Конкурс Juvenes Translatores

Конкурс за най-добрите млади преводачи в ЕС

Juvenes Translatores

Конкурс за най-добрите плади преводачи в Европейския съюз

 

Кой може да участва?

Ученици от средните училища, родени през 1997 г.

Каква е целта на конкурса?

Да се предостави възможност на учениците да изпробват преводаческите си умения.

Кога и какво?

  • Преди конкурса

Училищата трябва да се регистрират директно на уебсайта на конкурса „Juvenes Translatores“ между 1 септември и 20 октомври 2014 г. Участващите училища ще бъдат избрани на случаен принцип (техният брой за всяка страна зависи от броя на местата на съответната държава в Европейския парламент).

  • В деня на конкурса – 27 ноември 2014 г.

На този ден във всички страни от ЕС учениците ще превеждат текст под наблюдението на своите учители.

  • След конкурса – церемония по награждаването в Брюксел (я началото на 2015 г.)

Преводачи от Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия ще оценят преводите и ще изберат най-добрия превод за всяка страна от ЕС. 28-те победители ще спечелят тридневно пътуване до Брюксел и ще получат награда.

От и на какъв език се превеждат?

От и на всеки един от 24-те официални езика на ЕС

Участниците превеждат текст от език по техен избор

на друг език по техен избор (препоръчваме това да бъде майчиният език или най-силният им език)

 

Допълнителна информация

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“