Олимпиади и национални състезания

Начало » Олимпиади и състезания » Олимпиади и национални състезания

Учебна 2020/2021 година

Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 година (публ. 04.09.2020 г.)

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците, утвърден със Заповед № РД09-2676/02.10.2020  г. на министъра на образованието и науката (публ. 08.10.2020 г.)

Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-2459/17.09.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 18.09.2020 г.)


Регламенти на национални олимпиади за учебната 2020/2021 година

Български език и литература (публ. 26.10.2020 г.)

„Знам и мога” за ученици от ІV клас (публ. 23.10.2020 г.)

География и икономика (публ. 22.10.2020 г.)

Информатика (публ. 22.10.2020 г.)

Математика (възрастови групи IV–VII клас) (публ. 20.10.2020 г.)

Математика (възрастови групи VIII–XII клас) (публ. 20.10.2020 г.)

Физика (15.10.2020 г.)

Астрономия (15.10.2020 г.)

Лингвистика (15.10.2020 г.)

Руски език (15.10.2020 г.)

Френски език (15.10.2020 г.)

Природни науки и екология (публ. 12.10.2020 г.)

Английски език (публ. 14.10.2020 г.)

Немски език (публ. 14.10.2020 г.)

Италиански език (публ. 14.10.2020 г.)

Испански език (публ. 13.10.2020 г.)


Регламенти на национални състезания за учебната 2020/2021 година

Национална състезание „Практични финанси“ (публ. 23.10.2020 г.)

Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап” (публ. 22.10.2020 г.)

Национални състезания по информатика (публ. 22.10.2020 г.)

Национален есенен турнир по информационни технологии “Джон Атанасов“ (публ. 22.10.2020 г.)

Национално зимно математическо състезание и
Пролетни математически състезания за ученици от VIII до XII клас (публ. 20.10.2020 г.)

Пролетни математически състезания за ученици от V клас до VII клас (публ. 20.10.2020 г.)

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас (публ. 20.10.2020 г.)

Ключът на музиката (публ. 20.10.2020 г.)

Фолклорна плетеница (публ. 20.10.2020 г.)

Национално състезание „Турнир на младите физици“ (15.10.2020 г.)

Лингвистика (15.10.2020 г.)

Природни науки и екология (публ. 12.10.2020 г.)

Есенно национално състезание по физика (публ. 07.10.2020 г.)

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език (публ. 21.09.2020 г.)

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език (публ. 21.09.2020 г.)


Регламенти на национални състезания по професии за учебната 2020/2021 година

 


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“