Олимпиади и национални състезания

Начало » Олимпиади и състезания » Олимпиади и национални състезания

Учебна 2018/2019 година

Заповед № РД09-2686/20.09.2018 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година

Учебна 2017/2018 година

Заповед № РД09-5411/12.10.2017 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година

Заповед № РД09-682/11.04.2018 г. за изменение на Заповед № РД09-5411/12.10.2017 г.

Регламенти на национални олимпиади за учебната 2017/2018 година

Регламенти на национални състезания за учебната 2017/2018 година

Регламенти на национални състезания по професии за учебната 2017/2018 година

Тренировъчни тестове през учебната 2009-2010 година

Тренировъчни тестове по БЕЛ и по математика от националните състезания тест за ученици в 7. клас през учебната 2009-2010 година