ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Учители" » ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В рамките на Стратегията на Европейския съюз за развитие на Дунавския регион стартира конкурс за проекти в системата на училищното образование.

Целева група са всички училища с ученици на възраст 12-17 години.

Темата на конкурса за 2015 година е „Embracing solidarity: We care, dare and share!“.

Краен срок за подаване на предложенията е 15 април 2015 година

Най-добрите предложения за проекти ще бъдат наградени, а победителите ще бъдат подпомогнати в реализирането на проекти за трансгранично партньорство и ще бъдат поканени на международни срещи на мрежата.

Работният език е английски.

Допълнителна информация за насоките е достъпна на интернет страницата www.aces.or.at.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“