Академията на Централни Европейски Училища

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Ученици" » Академията на Централни Европейски Училища

Академия на Централни европейски училища /ACES/ обявавя конкурс на тема "Embracing Solidarity: We care, dare and share!"

Академията на Централни Европейски Училища /ACES/ ни информира, че съществуват възможности за участие на български граждани - ученици и учители от училища в страните-партньори,  чрез  подаване на проектопредложение, изготвено съвместно с партньор  от  друга държава.

Поканата е валидна за всички видове училища в страни-партньори, като целевата група е ученици между 12 и 17 години.

Темата на поканата е „Приемането на солидарността: Грижим се, осмеляваме се и споделяме!“. Повече информация по темата на: http://www.aces.or.at/calltopic2015.

Страните, които имат право да участват са: Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката Република, Унгария, Косово, Македония, Молдова, Черна Гора, Румъния, Сърбия, Словашка Република и Словения.

Краен срок за участие: 15 април 2015 г.

Одобрените от международен комитет кандидатури получават финансиране oт 1600 евро на участващо училище и още 200 евро за координиращото училище.

За повече информация относно процедурата и правилата на конкурса, както и за критериите: http://www.aces.or.at/howtoapply.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“