Изпитни материали и решения

Начало » Олимпиади и състезания » Изпитни материали и решения

Изпитни материали и решения за учебната 2021/2022 година

Решения на задачите от общинския кръг на олимпиадата по астрономия (публ. 18.01.2022 г.)

V-VI клас

VII-VIII клас

IX-X клас

XI-XII клас


Изпитни материали и решения за учебната 2021/2022 година

Теми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия (публ. 14.12.2021 г.)

V-VI клас

VII-VIII клас

IX-X клас

XI-XII клас


Изпитни материали и решения за учебната 2020/2021 година

Решения на задачите от общинския кръг на олимпиадата по астрономия

(публ. 01.02.2021 г.)

V-VI клас

VII-VIII клас

IX-X клас

XI-XII клас


В изпълнение на Заповед № РД09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, решенията на задачите на Националната комисия от общинския кръг на олимпиадата по астрономия ще бъдат публикувани на 01.02.2021 г. (публ. 20.01.2020 г.)


Теми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия

(публ. 14.12.2020 г.)

V-VI клас

VII-VIII клас

IX-X клас

XI-XII клас


Изпитни материали и решения за учебната 2019/2020 година


Решения от общинския кръг на олимпиадата по астрономия 2019 – 2020 учебна година (публ. 13.01.2020 г.)

Теми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия

(публ. 09.12.2019 г.)

V-VI клас 

VII-VIII клас

IX-X клас

XI-XII клас


Изпитни материали и решения за учебната 2018/2019 година


Теми от математическото състезание „Европейско кенгуру“ 2019

Верни отговори на състезанието „Европейско кенгуру“, 2019 г.


Национално състезание по счетоводство учебната 2018/2019 година
(училищен кръг - 15.02.2019 година)

Работна карта - ключ

Изпитни материали
Работна карта

В word формат

Изпитни материали
Работна карта


Теми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия

V-VI клас

VII-VIII клас

IX-X клас

XI-XII клас


Програма за Националното състезание по физика

Първа състезателна група (VII клас)

Втора състезателна група (VIII клас)

Трета състезателна група (IX клас)

Четвърта състезателна група (X клас)

Пета състезателна група (XI-XII клас)

Учебна програма на Международната олимпиада по физика


Изпитни материали и решения за учебната 2017/2018 година

Tеми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия през учебната 2017-2018 година


Изпитни материали и решения за учебната 2016/2017 година

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО

УЧИЛИЩЕН КРЪГ – 10.02.2017 г.

Tеми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия през учебната 2016-2017 година


Изпитни материали и решения за учебната 2015/2016 г.

Tеми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия през учебната 2015-2016 година

Критерии за оценяване на темата за общинския кръг на олимпиадата по астрономия 2015-2016 учебна година


Изпитни материали и решения за учебната 2014/2015 година

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО

УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА
УЧИЛИЩЕН КРЪГ – 14.02.2015 г.

Теми за общински кръг на олимпиадата по астрономия за учебната 2014/2015 година


Изпитни материали и решения за учебната 2013/2014 година


Изпитни материали и решения за учебната 2012/2013 година


Изпитни материали и решения за учебната 2011/2012 г.


Изпитни материали и решения за учебната 2010/2011 г.


Изпитни материали и решения за учебната 2009/2010 г.


Изпитни материали и решения за учебната 2008/2009 година


Изпитни материали и решения за учебната 2007/2008 година

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“