Резултати от конкурс за преподаватели сред българските общности

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Резултати от конкурс за преподаватели сред българските общности

Във връзка с проведения конкурс на 04.05.2015 г. за преподаватели сред българските общности зад граница, съгласно чл. 8 на ПМС № 103/2993 г. бяха класирани следните кандидати за обявените места:

1. За преподавател по български език и литература в Билоцерковско специализирано училище № 1 със засилено изучаване на славянски езици, гр. Била Церква, Киевска област, Украйна

Галина Николаева Григорова - Духнева

2. За преподавател по български народни инструменти в Болградската гимназия „Г. С. Раковски“, гр. Болград, Одеска област, Украйна

Димитър Митков Стоев

3. За преподавател по история, култура и традиции на българския народ в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Република Молдова

Катерина Иванова Данаилова

Резервни кандидати:
1. Петър Христов Машков
2. Любен Борисов Добрев

4. За преподавател по музика, диригент и вокален педагог в Теоретичен лицей „Христо Ботев“, с. Валя-Пержей, Република Молдова

Вероника Николаевна Гоженко

Резервни кандидати:
1. Тихомир Иванов Борисов
2. Костадинка Димитрова Михайлова

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“