Скала за приравняване на резултатите

Начало » Общо образование » Национално външно оценяване (НВО) » Модел на НВО за IV клас » Скала за приравняване на резултатите

Скала за приравняване на точките в оценки, получени като резултат от НВО в IV клас през учебната 2020- 2021 година

Тестов резултат в точки

  

  

Оценка

  

  

   

 от 42, 5  до  50 

 

 

  Отличен (6)

 

 

 

 от 31,5  до 42 

 

 

  Много добър (5)

 

 

 

 от 20,5  до  31

 

 

  Добър (4)

 

 

 

 от 15  до  20 

 

 

  Среден (3)

 

 

 

 от 0  до 14,5 

 

 

  Слаб (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“