Първите пет електронни услуги на Министерството на образованието и науката вече са достъпни за граждани и юридически лица чрез Портала за достъп на електронни административни услуги. Порталът се управлява от Държавна агенция „Електронно управление“.

Към новината

  Министерският съвет одобри максималния размер на държавните гаранции по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД) за 2022 г. Размерът е същият като този през настоящата година - до 40 млн. лв. 21 692 студенти и докторанти са се възползв

Към новината

Директори на училища и квестори ще носят дисциплинарна отговорност за подменени диктовки на националното външно оценяване по български език и литература за IV клас, което се проведе на 27 май т.г. В пет училища в страната на учениците не е пуснат изп

Към новината

Много добър (5) е средната оценка на националното външно оценяване след IV клас. Тя важи както за изпита по български език и литература, така и за изпита по математика. Средният брой точки по двата предмета e съответно 37,25 и 31,57 от максимум 50. Н

Към новината

АКТУАЛНО

МИНИСТЪР ДЕНКОВ: УЧИЛИЩЕТО Е ВЪЗМОЖНОСТ ВСЯКО ДЕТЕ ДА РЕАЛИЗИРА ПОТЕНЦИАЛА СИ

Към новината

13.06.2021

МОДЕРЕН STEM ЦЕНТЪР В ПАЗАРДЖИК ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРАВЕНЕ

Към новината

11.06.2021

ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: УЧИТЕЛИТЕ СА ГЕРОИ, НО ИМ ТРЯБВА ПО-ГОЛЯМА СВОБОДА ЗА ТВОРЧЕСТВО

Към новината

11.06.2021

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ГАЙДАРОВА: ИЗПИТИТЕ СА УСПЕШНИ, АНАЛИЗЪТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРЕДСТОИ

Към новината

10.06.2021

ОСИГУРЕНИ СА БЕЗПЛАТНИ ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ И ЗА 4-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА

Към новината

10.06.2021

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“