Министерството на образованието и науката (МОН) ще подкрепи евентуално решение на Министерството на здравеопазването (МЗ) за въвеждане на „зелени сертификати“ в обектите с обществено предназначение, включително в образователните институции. Условието

Към новината

Няма нито документи, нито регистрации за почти 8 млн. лв., платени от Министерството на образованието и науката (МОН) за почивки на ученици в базите на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД (УОС) за период от две години. Ръководството на търговското дружест

Към новината

Неделните училища и българските медии по света трябва да си сътрудничат. Партньорството ще допринесе за това успехът на всяко наше неделно училище да отекне по целия свят, за да служи за пример на всички останали. За това призова министърът на образо

Към новината

АКТУАЛНО

НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: РЕШЕНИЕТО ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ Е НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Към новината

18.10.2021

МИНИСТЪР ДЕНКОВ: НЯМА ДА ИЗДАМ НАРЕЖДАНЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЯ НA УЧИТЕЛИТЕ

Към новината

16.10.2021

МИНИСТЪР ДЕНКОВ: ВАЖНО Е ВРЪЗКИТЕ С БИЗНЕСА ДА СА ПРИОРИТЕТ ЗА УНИВЕРСИТЕТИТЕ

Към новината

15.10.2021

28 СТУДЕНТИ ЩЕ СТАЖУВАТ В БТА ПО ПРОЕКТА НА МОН „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Към новината

15.10.2021

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ В СОФИЯ МИНАВАТ ОНЛАЙН

Към новината

15.10.2021

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“