МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: РЕФОРМИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО ТРЯБВА ДА ПОСТАВЯТ УЧИТЕЛЯ ВИСОКО

Начало » Последни публикации

27.01.2015

Преподаването е призвание и изкуство и всички реформи в образоването трябва да поставят високо учителя, каза министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев в предаването„Седмицата" по Дарик радио.

„Бюджетът на министерството тази година обаче е недостатъчен, за да бъде направено нещо повече за заплатите на учителите. С приемането на закона за образованието ще има възможности за диференцирано заплащане на учителския труд и за стимулиране на учителското творчество", изрази становище министър Танев.

Една от целите на предложената образователна реформа е всички ученици да получат равни възможности, независимо в кое училище или в кой регион на страната живеят.

По въпроса трябва ли да има униформи  за учениците министърът смята, че е добре да има самостоятелност и избор от страна на училището и родителската общност, а не да бъде налагано.

За тестовете като измерване на знанията на учениците министърът коментира: „Тестовете са добро нещо, но не бива да се прекалява с тях. Образователната система не трябва да усреднява. Тя трябва да преследва, в добрия смисъл на думата, таланта и да го развива у всеки един ученик. Учителят трябва да познава учениците като индивидуалности и системата трябва да има свободата да адаптира за всеки един от тях учебното съдържание.“.

Училището по новата система започва достатъчно рано, но детската градина няма да е задължителна от  4-годишна възраст, допълни проф. Танев.

На въпрос дали се предвижда държавно финансиране на частните училища, министърът се позова на практики от други страни  и обясни, че частното образование е уредено законово и то трябва да бъде компенсирано за това, което държавата изисква от частните училища.

Министър Танев каза още, че не може да има един учебник, който да съдържа абсолютната истина. Нараства броя на хората от гилдията, които подкрепят да има повече от един учебник. „Крайната истина не може да съществува в XXI век .Нека да има конкуренция между две различни философии и да се даде свобода на учителите как да преподават".

По думите на проф. Танев националната идентичност и образоването са тясно свързани и е полезно да има патриотично познание в учебнитепрограми, защото е важно да знаем своя корен и род.

 

Участието на министър Тодор Танев в предаването „Седмицата“ по Дарик радио може да чуете на линк:

http://video1.darikweb.com:8080/video/video/data/0/263/263337.15.mp3

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“