МИНИСТЪР АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА ОБСЪДИ СЪС СТУДЕНТИ ОСНОВНИ ТЕЗИ ОТ ПРОЕКТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

05.11.2013

На 5 ноември 2013 г. министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова прие на разговор по нейна покана студенти от висши училища от страната.

„Изключително важно е за мен да се срещна с вас, да говорим, да обсъждаме нещата, защото приоритет на правителството и на Бюджет 2014 е образованието“,  каза в началото на срещата проф. Клисарова.

Тя подчерта, че бюджетът за образование е увеличен със 100 млн. лева.

Министърът сподели, че за първи път публично ще говори по основните тези от проекта на Стратегия за висшето образование, който предстои да бъде широко дискутиран и обсъждан и изрази надежда, че проектът ще е готов по-рано – през март 2014 година, въпреки че срокът за утвърждаване е май 2014 г.

„Първият компонент в проекта е подобряване на достъпа до висшите училища, увеличаване на броя и относителния дял на завършващите висше образование – изискване на ЕС за по-голям дял на младите хора, завършили висше образование.“ Във връзка с това министър Клисарова постави пред студентите въпроса дали да има широк вход към висшите училища, но следването да е по-трудно и да завършват най-подготвените.

Като втори акцент бе поставен въпросът за повишаване качеството на обучението, съобразено с европейските и световни стандарти. Според проф. Клисарова в този контекст е редно да има постоянно повишаване на квалификацията на преподавателите и на техните умения за работа със студентите.

Като трети акцент за стратегията бе посочено изграждането на устойчива връзка между висшите училища и пазара на труда. „Пак поставяме въпроса с приема. Трябва ли бизнесът да участва, знаете университетите са автономни, при изработването на план-приема на университетите в зависимост от това, което търси, при изработването на учебните планове и програми? Трябва сериозно да помислим как да ангажираме работодателите да се включат във висшето образование, не само чрез планиране на необходимите кадри, но и чрез осигуряване на платени стажове!“ – сподели визията си проф. Клисарова.

На четвърто място министърът  изтъкна изграждането на ефективна интегрирана мрежа за научно-изследователска дейност и развитие на иновациите. В този контекст тя подчерта важността да се мотивират младите хора за включване в научните изследвания. Като ключ към това е и ролята на изготвената Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

На модернизацията и децентрализацията на системата за управление и финансиране на висшите училища също бе поставен акцент.  Това засяга и моделът, по който ще бъдат финансирани висшите училища, като на рейтинговата система ще бъде определено ключово значение, стана ясно от думите на проф. Клисарова.

Представители на студентските съвети от университети в страната изразиха вижданията си, като подчертаха предложението си да отпадне финансирането на висшите училища само според броя на учащите.

Студенти медици предложиха да се актуализира Наредба № 34  - завършилите медицински университети да имат по-широк и по-бърз достъп до специализациите, които желаят. Стана дума  и за търсене на възможност за превод на актуална учебна литература, съдържаща най-нови открития и методи в световната наука.

Студентите предложиха и да се възстанови практиката само една трета от дължимите такси за обучение да се заплащат от тях, както и пълните отличници да бъдат освободени от такси.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“