МОН И ДЕЛЕГАЦИЯ НА ГД „НАУКА И ИНОВАЦИИ“ НА ЕК СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА PEER REVIEW (ЗАДЪЛБОЧЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ-ОЦЕНКА) НА ПОЛИТИКИТЕ И ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИТЕ

Начало » Последни публикации

30.01.2015

Днес, 30 януари 2015 г., в Министерството на образованието и науката  се проведе работна среща на екип от министерството под ръководството на заместник-министър проф. Костадинов и представители на Генерална дирекция „Наука и иновации“ на Европейската комисия.

С тази среща се стартираха дейностите по изпълнение на партньорска програма за peer review на политиките и инструментите в областта на научните изследвания и иновациите.

Инструментът Policy Support Facility (инструмент за подкрепа на политиките) в рамките на ЕС програма Хоризонт 2020 ще се прилага единствено за България през настоящата година и цели да допринесе за подобряване на цялостната нормативната среда по отношение на мониторинг и оценка на системата за научни изследвания и иновации, развитие на човешките ресурси в областта на науката и изграждане и подобряване на политиките за трансфер на знания и технологии.

Целта на работната среща бе да се обсъдят параметрите, свързани с времевата рамка и формата за изпълнение, както и състава на групата за peer review и независимите експерти от 7 европейски страни – Холандия, Германия, Испания, Португалия, Австрия, Полша, Словения.

В срещата участваха от страна на МОН заместник-министър проф. Николай Денков и г-жа Янита Жеркова, държавен експерт в дирекция „Наука“, и представителите на Генерална дирекция „Наука и иновации“ на Европейската комисия г-н Кийт Сикуейра, г-жа Диана Огнянова и г-жа Диана Иванова.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“