НОВ БЪЛГАРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА НАУКА И ИНОВАЦИИ ХОРИЗОНТ 2020

Начало » Последни публикации

05.02.2015

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Костадин Костадинов представи новия български информационен портал на Европейската програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 на Национално съвещание с представителите на България в Програмните комитети.

Дирекция „Наука“ разработи и управлява сайта horizon2020.mon.bg, който ще служи като единен портал за всички участници и кандидати за Европейската програма Хоризонт 2020. На този сайт ще се публикува пълната информация за всички отворени конкурси, програмните документи, а също така и националната контактна мрежа, събития и добри практики, свързани с Хоризонт 2020.  Страницата ще представя и националните инструменти за подкрепа и връзка с други съпътстващи европейски и национални инициативи и програми.

Хоризонт 2020 е най-голямата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз  с бюджет от 78,6 млрд. евро за период от 7 години (2014-2020г.). Финансирането от ЕС за научни изследвания и иновации се фокусира върху три ключови стълба - високи постижения в научната област, водещи позиции в промишлеността и обществени предизвикателства.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“