МОН ИНФОРМИРА:

Начало » Последни публикации

11.02.2015

Във връзка с направени медийни внушения за мащабни злоупотреби със средства от Европейските фондове, Министерството на образованието и науката (МОН) е длъжно да уточни, че са предприети адекватни и бързи стъпки за разкриването на извършването на престъпления, ограничаване до минимум на неправомерното разходване на средства, както и за тяхното възстановяване. Още в началото на месец януари са предприети всички действия за спирането на опитите за нерегламентирано придобиване на средства и са сезирани компетентните власти, които са започнали свое разследване. 

Министерството на образованието и науката изразява следното становище: 

Всякакви злоупотреби с финансови средства (вкл. бюджетни от Европейската общност) са неприемливи и трябва да бъдат разследвани и наказвани по съответния ред и процедура. Но за да стане това е необходимо да се стъпи на фактите, а не на непроверени твърдения.

Какви са фактите в конкретния случай: 

1. Размер на отклонените средства:

Всички изразходвани средства от висшите училища във връзка с проведени практики: във фирмата, чиито данни са използвани за репортажа на Нова телевизия, са 16 049,77 лв. От тези средства 4 425,40 лв. е стойността на разходите от европейски източници, а останалите разходи са направени от засегнатите шест висши училища, които носят отговорност за контрола върху провежданите практики, както е обяснено в т. 2. 

2. Разпределение на отговорностите между участниците в реализирането на студентските практики:

Съгласно правилата на проект „Студентски практики“ и сключваните типови договори с висшите училища, проверка за реалното провеждане на практиките носят така наречените „академични наставници“ от тези училища. 

Нещо повече, в инструкция до всички участници в проекта, изпратена на 11 юли 2013 г., екипът на МОН изрично е изискал следното:

„ – Винаги, когато имате съмнения по отношение на обява от даден работодател, статут или фактическо правно положение на организацията-работодател, проверявайте истинността и надеждността на публикуваната информация.“ 

​​Всъщност, в репортажа на Нова телевизия, интервюираният академичен наставник признава, че не е извършил контрол върху практиката.

3. Реакция на екипа на МОН при установяване на нарушението:

След разговор със собственика на фирмата и направено проучване  в екипа на проекта се поражда съмнение за измама. На 16.01.2015 г. са уведомени шестте висши училища, които имат отношение към случая. В уведомлението изрично е поискано от тях да съберат информация и да уведомят районните управления на МВР за възможно престъпление. Блокирани са и всички профили в уеб системата на проекта, чрез които е обменяна информация, за да се предотврати възможното й изтриване или модификация от участниците в схемата. На 22.01.2015 г. е изпратено още едно писмо до висшите училища с изрично искане да подадат сигнали до районните прокуратури.

В заключение, налице е криминална схема, каквито за съжаление се случват всекидневно и трябва да бъдат санкционирани без колебание. Без да подценяваме значението и нуждата от вземане на всички възможни мерки за предотвратяване на подобни престъпления, екипът на МОН отбелязва, че тиражираните твърдения се отклоняват значително от реалните факти. В хода на установяване на тези факти, МОН е предприело всички необходимите действия за предотвратяване на неправомерно използване на публични данни на фирми по тази схема.

Във връзка с провеждането на разследване от компетентните органи до днес МОН се въздържаше от публични изявления по случая.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“