ЧЕСТВАНЕ НА 120-ГОДИШНИНАТА НА СП. „ПРИРОДА“

Начало » Последни публикации

06.11.2013

Изданието е най-старото българско научнопопулярно списание. Брой 1 на „Природа“ излиза през 1893 г. като илюстрован журнал за наука, стопанство, лов и риболовство. През 2012 г., след 10-годишно прекъсване, издаването на „Природа“ като общоакадемично списание на БАН е възобновено.  Издава го Академичното издателство „Проф. Марин Дринов“. Организатори на честването на годишнината на списанието са Българската академия на науките, Министерството на образованието и науката и Академичното издателство „Проф. Марин Дринов“.  

12 ноември 2013 г. 11:00 ч. Тържествено събрание по повод 120-годишнината на сп. „Природа“  –Българска академия на науките (БАН), Голям салон, ул. „15 ноември“ №1

Изложба „120 години сп. „Природа“, подредена във фоайето на БАН, ул. „15 ноември“ №1

12 ноември 2013 г. 15:00 ч. Полуден на химията и физиката  – Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“

13 ноември 2013 г. 10:00 ч. Кръгла маса на тема „Ролята на научната популяризация и на сп. „Природа“ за образованието“ – Българска академия на науките (БАН), Голям салон, ул. „15 ноември“ №1

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“