ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА МОН ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2006-2014 г.

Начало » Последни публикации

13.03.2015

Вижте прикачения файл по-долу.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“