МИНИСТРИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЕ ОБЕДИНЯВАТ В БОРБАТА С РЕЛИГИОЗНИЯ РАДИКАЛИЗЪМ

Начало » Последни публикации

19.03.2015

Министрите на образованието от страните членки на Европейския съюз обсъдиха на срещата си в Париж борбата срещу религиозния радикализъм и се обединиха около идеята за основополагащата роля на образованието и възпитанието в тази насока.

В края на дискусиите, домакинствани от френския министър г-жа Нажат Вало-Белкасем, представителите на страните членки приеха решение за  сътрудничество, координация и обмен на  добрите идеи и практики с цел в бъдеще да се направи възможното за избягването на терористични атаки, подобно на тези, засегнали Франция и Дания.

„Нашето най-голямо предизвикателство е да защищаваме плурализма в обществата си, което изисква конкретни действия на европейско, национално, регионално и местно равнище. Именно затова ние призоваваме за удвояване на усилията за укрепване от най-ранна възраст на обучението и приобщаването към основните хуманни ценности и за изграждането на интегрирани чрез образование общности“, се казва в общата декларация, приета в края на срещата.

На европейско равнище се предлага да се засили активното гражданско образование по линия на „Стратегическата рамка за образование и обучение 2020“. Тя ще бъде обект на средносрочно оценяване до края на годината. Също така трябва да се използват предимствата и на други политики на ЕС и финансиращи инструменти, насочени към сектори, свързани с образованието, като програмата Еразъм+, Хоризонт 2020 и рамковата програма за Европейско сътрудничество в сферата на младежта.

В срещата в Париж участваха и българският министър на образованието и науката проф. Тодор Танев и заместник-министър Ваня Кастрева.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“