В МОН СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

20.03.2015

На 20 март 2015 г. в Министерството на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование (ОСТС) под председателството на заместник-министъра на образованието и науката Ваня Кастрева. В него взеха участие г-н Красимир Вълчев – главен секретар на Министерството на образованието и науката, представители на всички национално представени синдикални и работодателски организации и директори на дирекции в Министерството на образованието и науката.

Дневният ред на заседанието включи обсъждане на проект на държавния план-прием за учебната 2015/2016 година, който предлага възможности за продължаване на образованието на 61 207 ученици от седми клас и 31 184 ученици, завършващи основно образование през настоящата учебна година. Оценена беше възможността за развитие на професионалното образование в предложението 1 787 паралелки по професии от 33 професионални направления.

Приет беше отчет за изпълнението на взетите за последните четири месеца решения на Отрасловия съвет.

На заседанието беше разгледан и приет проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 29.12.1997 г. за условията за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени с мотивите към него.

Партньорите взеха решение на следващо заседание на ОСТС да се обсъдят механизмите за обвързване на детските надбавки на родителите на подлежащите на задължително обучение ученици с редовното посещаване на учебни занятия.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“