МИНИСТЪР ТАНЕВ ЗА РЕФОРМИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ СЕКТОР И ЕВРОПЕЙСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Начало » Последни публикации

23.03.2015

Министърът на образованието и науката Тодор Танев представи на пресконференция предприетите стъпки за реформите в образователния сектор и европейското сътрудничество. В последните два месеца интензивността по изготвянето и работата по проектозакони е нараснала, отчете министър Танев. Това позволява от своя страна по-обхватен дебат за реформите, които предстоят.

Министърът подчерта като приоритети в тази насока изграждането на образователна система без отпадащи ученици, без насилие, без дистанция между център и периферия, без безработни висшисти. Проф. Танев се обяви против тенденциите за наука, отдалечена от иновациите и новите технологии. Според министъра страната се нуждае от нова образователна система, която да е адекватна на ХХІ век и да води до мултипликационен ефект.

Проф. Тодор Танев припомни и подкрепата от страна на европейските партньори, изразена при разговорите му с еврокомисаря  по образованието и културата Тибор Наврачич и еврокомисаря по наука, изследвания и иновации Карлос Моедас.  Министърът поздрави и екипа си за усилената работа, довела до окончателното приемане на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проф. Танев също така отбеляза и четири основни направления за работата на екипа на МОН. От една страна това е предприемането и съгласуване на съвместните действия на всички образователни звена, родителски организации и други обществени институции в посока засилване на сигурността в училище и борба с насилието, ограничаване на достъпа на учениците до наркотични вещества, инкриминиране на посегателствата върху учители. В това отношение министърът се обяви за нулева толерантност спрямо всякакви прояви на насилие в училище.

Същевременно екипът на МОН си поставя за цел да работи за активиране на корпоративна стопанска отговорност и създаване на традиции за поощряване на меценатството в областта на образованието.

На базата на развитието на информационните и комуникационните технологии се подготвя също така образователен план, който предстои да се апробира. Пилотни проекти в това отношение се предвижда, според проф. Танев, да започнат именно в Северозападна България,  а впоследствие и в цялата страна.

Като четвърти приоритет и най-важна задача министър Танев посочи промяна на сегашната двустепенна система с нова четиристепенна система на образованието. Тя трябва да обхваща следните етапи и да кореспондира с изискванията на новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“: Предучилищно и училищно образование; Колежанско образование – интегрално начало след средно образование с елементи на висше, което до завършва с т. нар. майсторска степен; Висше образование, при което да се извърши промяна на настоящата  структура и основното свързващо звено да премине от факултетите към включване на департаментите; Центрове за върхови постижения (клъстери), в които да се включат университети, държавни и частни изследователски звена и производствени звена.

Необходими изисквания за провеждането на реформите се явяват измененията на някои норми, както и напълно нови законопроекти като закона за предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, който да регламентира дейността на колежите, и Закона за висшето образование, в който да бъдат регламентирани центровете за върхови постижения. Предстои предприемането и на изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав в Р България, върху който екипът на министерството работи.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“