МИНИСТЪР ТАНЕВ ЗА РЕФОРМИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ СЕКТОР И ЕВРОПЕЙСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Начало » Последни публикации

23.03.2015

Министърът на образованието и науката Тодор Танев представи на пресконференция предприетите стъпки за реформите в образователния сектор и европейското сътрудничество. В последните два месеца интензивността по изготвянето и работата по проектозакони е нараснала, отчете министър Танев. Това позволява от своя страна по-обхватен дебат за реформите, които предстоят.

Министърът подчерта като приоритети в тази насока изграждането на образователна система без отпадащи ученици, без насилие, без дистанция между център и периферия, без безработни висшисти. Проф. Танев се обяви против тенденциите за наука, отдалечена от иновациите и новите технологии. Според министъра страната се нуждае от нова образователна система, която да е адекватна на ХХІ век и да води до мултипликационен ефект.

Проф. Тодор Танев припомни и подкрепата от страна на европейските партньори, изразена при разговорите му с еврокомисаря  по образованието и културата Тибор Наврачич и еврокомисаря по наука, изследвания и иновации Карлос Моедас.  Министърът поздрави и екипа си за усилената работа, довела до окончателното приемане на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проф. Танев също така отбеляза и четири основни направления за работата на екипа на МОН. От една страна това е предприемането и съгласуване на съвместните действия на всички образователни звена, родителски организации и други обществени институции в посока засилване на сигурността в училище и борба с насилието, ограничаване на достъпа на учениците до наркотични вещества, инкриминиране на посегателствата върху учители. В това отношение министърът се обяви за нулева толерантност спрямо всякакви прояви на насилие в училище.

Същевременно екипът на МОН си поставя за цел да работи за активиране на корпоративна стопанска отговорност и създаване на традиции за поощряване на меценатството в областта на образованието.

На базата на развитието на информационните и комуникационните технологии се подготвя също така образователен план, който предстои да се апробира. Пилотни проекти в това отношение се предвижда, според проф. Танев, да започнат именно в Северозападна България,  а впоследствие и в цялата страна.

Като четвърти приоритет и най-важна задача министър Танев посочи промяна на сегашната двустепенна система с нова четиристепенна система на образованието. Тя трябва да обхваща следните етапи и да кореспондира с изискванията на новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“: Предучилищно и училищно образование; Колежанско образование – интегрално начало след средно образование с елементи на висше, което до завършва с т. нар. майсторска степен; Висше образование, при което да се извърши промяна на настоящата  структура и основното свързващо звено да премине от факултетите към включване на департаментите; Центрове за върхови постижения (клъстери), в които да се включат университети, държавни и частни изследователски звена и производствени звена.

Необходими изисквания за провеждането на реформите се явяват измененията на някои норми, както и напълно нови законопроекти като закона за предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, който да регламентира дейността на колежите, и Закона за висшето образование, в който да бъдат регламентирани центровете за върхови постижения. Предстои предприемането и на изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав в Р България, върху който екипът на министерството работи.

 

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“