МИНИСТЪР ТАНЕВ УЧАСТВА В КРЪГЛА МАСА „НАПОО – ТРАДИЦИЯ, ПАРТНЬОРСТВО, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“

Начало » Последни публикации

24.03.2015

На 24 март 2015 г., в Националния музей „Земята и хората“,  министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев бе гост на Кръглата маса „НАПОО – традиция, партньорство, предизвикателства“, с която Националната агенция за професионално образование и обучение  отбеляза  своята 15-годишнина.

Националната агенция за професионално образование и обучение  (НАПОО) години наред съдейства с дейността си за предлагане на професионално обучение, ориентирано към потребностите на бизнеса. Тя разработва и актуализира Списъка на професиите,  разработва държавни стандарти по професиите от списъка, лицензира центрове за професионално обучение (ЦПО) и на центрове за професионално ориентиране на възрастни (ЦИПО).  Служителите на агенцията, заедно с привлечени външни експерти, са съдействали за лицензирането на повече от 1200 центъра за професионално обучение, за разработването на стандарти по 217 професии от СППОО и за осъществяване на мониторинг на дейността на центровете за професионално обучение.

За последните 5 г. са обучени повече от 520 000 лица , като само за 2014 г. 75 000 лица са участвали в курсове за професионално обучение, а 18 510 от тях са получили Свидетелство за професионална квалификация.

НАПОО поддържа информационна система, в която гражданите и бизнеса могат да проверят кои ЦПО имат  лицензия  и по кои професии могат да обучават, как да се свържат с тях, какви документи се издават при завършване на професионално обучение. В информационната система на Агенцията може да се провери дали сертификатът на дадено лице е законен.

В  кръглата маса освен министър Танев се включиха още заместник-министър Николай Денков, г-жа Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Емилияна Димитрова, председател на НАПОО, г-н Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, г-н Цветан Симеонов, председател на Българска търговско-промишлена палата, г-н Георги Шиваров, зам.-председател на Българска стопанска камара, представители на синдикални организации и центрове за професионално обучение.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“