ЗАСЕДАНИЕ НА ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ПРОВЕДЕ В МОН

Начало » Последни публикации

21.04.2015

Вчера в Министерството на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование под председателството на заместник-министър Ваня Кастрева.

В заседанието взеха участие и г-н Красимир Вълчев – главен секретар на МОН, г-н Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика (МТСП), г-н Ивайло Иванов - изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане, представители на всички национално представени синдикални и работодателски организации и директори на дирекции в МОН.

Дневният ред на заседанието включи обсъждане на усъвършенстване на механизмите за обвързване на месечните помощи за дете с редовното посещаване в учебни часове. Членовете на Отрасловия съвет решиха да се сформира работна група с представители на социалните партньори в областта на средното образование, експерти от МОН и МТСП, които да направят предложения към проектите на подзаконови нормативни актове към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, относно усъвършенстване на механизмите за обвързване на месечните помощи за дете с редовното посещаване в учебни часове.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“