ДОКУМЕНТИ НА БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЕКИП С УЧАСТИЕТО НА СТУДЕНТИ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ НА МОН

Начало » Последни публикации

21.04.2015

Днес в Софийския университет "Св. Климент Охридски" се състоя представянето на два нови сборника „Държавна сигурност и спортът” – част І и част ІІ и „Държавна сигурност и туризмът” от поредицата „Из архивите на ДС“ на Комисията по досиетата. В обработката, окомплектоването и подготовката за публикуване на сборниците се включиха и осем студенти от Историческия факултет на СУ, практиканти по проект "Студентски практики" (http://praktiki.mon.bg/sp), изпълняван от Министерството на образованието и науката.

В помощ на изследователската група, която е подбрала и подготвила за издаване документите на бившата Държавна сигурност студентите са придобили много добри практически умения, запознали са се с организацията на работата в най-строго охранявания архив в страната.

“Документите на Държавна сигурност отразяват спорта през призмата на държавната политика, от една страна от гледна точка на участието на българските спортисти в престижни чуждестранни прояви, а от друга - разузнавателната й дейност в други държави”, сподели по време на откриването ръководителят на изследователския екип и академичен наставник по проект “Студентски практики” доцент д-р Костадин Грозев.

“От данните, публикувани в сборниците личи ясно как през периода на Студената война спортът и туризмът са използвани като мащабни пропагандни инструмент за нуждите на държавата”, обобщи Татяна Кирякова, член на Комисията в първия й мандат и ръководител на отдел публични дейности в момента.

Студентката София Трифонова, която в момента завършва трети курс в специалността “Минало и съвремие на Югоизточна Европа” разказа подробно за своята практика в Комисията. „Изключително доволна съм от практиката си в Комисията по досиетата, където се научих на неща, които нямаше как да придобия при изучаване на теория. Придобитият практически опит ще ми позволи да получа по-добро професионално развитие, нещо към което се стремя още от избора на висше образование,“ допълни Трифонова, която благодари специално на своя ментор и своя академичен наставник.

Партньорството между изследователите от СУ "Св. Климент Охридски" и Комисията по досиетата продължава с подготовката на следващите документални сборници като желанието им е да продължат и с привличането на практиканти, които да обучават практически за работата на изследовател на интересните документи за нашето близко минало.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“