ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

23.04.2015

На национална конференция, фокусирана върху проблемите на интеркултурното образование в България, заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева поздрави участниците от името на министъра на образованието и науката и представи проект „Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“.

Форумът бе открит от г-жа Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители, и е организиран с финансовата подкрепа на Фондация „Фридрих Еберт“. Инициативата е в изпълнение на политиките на Синдиката за непрекъснато повишаване квалификацията на учителите, съобразно предизвикателствата в класната стая, за по-качествено и по-устойчиво развитие на средното образование.

По време на обсъжданията бе споделен положителен  педагогически опит  в сферата на интеркултурното образование.

В конференцията взеха участие народните представители Красимир Велчев, Корнелия Маринова, Поли Карастоянова, както и представители на държавната и общинска администрация, неправителствени организации и педагози.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“