ЕКСПЕРТИ ОТ МОН РАБОТЯТ ПО ПРОЕКТ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Начало » Последни публикации

25.10.2013

Регионални инспекторати, училища, детски градини и обслужващи звена  ще бъдат обхванати в проучване за одобрение на модел за инспектиране на образователните структури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  по инициатива на Министерството на образованието и науката.

Разработеният от експерти от МОН модел за инспектиране стартира в реална среда  в началото на учебната 2013/2014 година. Проектът ще се осъществи от 120 апробиращи инспектори – учители и директори, и се планира да приключи до края на декември 2013 г.

Целта е да се подпомогне създаването на Държавен образователен стандарт и Национален орган за инспектиране на образователната среда, за да се постигне по-високо качеството на образованието чрез въвеждане на периодична външна оценка на резултатите от работата на директорите и учителите. При необходимост ще им се осигурява подкрепа за общо подобряване на цялостната среда, в рамките на която детските градини и училищата да се насърчават, задължават и насочват да планират и реализират необходимите промени за подобряване на дейността си, за да осигуряват качество на отглеждането, възпитаването, социализирането и обучаването на децата и учениците.

В проучването пилотно са включени 15 области - Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Монтана, Плевен, Пловдив, Разград, София-град, Стара Загора и Хасково.

Проектът приключва през април 2014 година.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“