СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МОН ЩЕ ПОВИШАВАТ КВАЛИФИКАЦИЯТА СИ

Начало » Последни публикации

24.10.2013

Над 100 служители на Министерство на образованието и науката  ще  подобрят своята професионална компетентност за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията. Те ще преминат специализирано обучение в рамките на 350 курса в различни области – е-правителство, ефективна комуникация, социални умения и др. Обученията са част от проект „Повишаване квалификацията на служителите в  МОН чрез специализирано обучение“.

До средата на 2014 г. други 215 служители на Министерство на образованието и науката ще бъдат обхванати в чуждоезиково обучение в рамките на проект „Повишаване  на квалификацията на служителите в МОН чрез чуждоезиково обучение“.

Целта на обученията е повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация и подобряване на работата им.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“