СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МОН ЩЕ ПОВИШАВАТ КВАЛИФИКАЦИЯТА СИ

Начало » Последни публикации

24.10.2013

Над 100 служители на Министерство на образованието и науката  ще  подобрят своята професионална компетентност за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията. Те ще преминат специализирано обучение в рамките на 350 курса в различни области – е-правителство, ефективна комуникация, социални умения и др. Обученията са част от проект „Повишаване квалификацията на служителите в  МОН чрез специализирано обучение“.

До средата на 2014 г. други 215 служители на Министерство на образованието и науката ще бъдат обхванати в чуждоезиково обучение в рамките на проект „Повишаване  на квалификацията на служителите в МОН чрез чуждоезиково обучение“.

Целта на обученията е повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация и подобряване на работата им.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“