МИНИСТЪР АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА ПРЕД СТУДЕНТИ В УНСС: УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ЗАЕДНО С БИЗНЕСА

Начало » Последни публикации

22.10.2013

Бизнесът и фирмите могат и трябва да участват при подготовката на учебните планове както в средното, така и във висшето образование. Това коментира  днес – 22 октомври, на среща със студенти в Университета за национално и световно стопанство министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова. Тя се включи в дискусия по въпросите на висшето образование и подготовката на кадри и пазара на труда по покана на членовете на Клуб на юристите във висшето училище.

По време на срещата студентите поставиха въпроса за това, че трудно си намират първа работа поради изискването на бизнеса за стаж. „Трябва да засилим връзката образование – наука – бизнес. Наш приоритет в това отношение е професионалното образование. В момента имаме несъответствие между специалностите, които се предлагат и пазара на труда”, обясни министър Клисарова.  Тя допълни, че данните категорично сочат най-ниска младежка безработица в страните, където се разчита на модела на практическото обучение. Според министъра помощ по отношение на практическото приложение на знанията на студентите може да се окаже от кариерните центрове, които съществуват във висшите училища. За целта освен дейност за професионално насочване, те могат да търсят и възможности за реални професионални стажове още по време на обучението в университетите.

„Трябва да мотивираме бизнеса да инвестира в образование и да подготвим учебни планове, които да са в съответствие с неговите изисквания и търсене”, коментира проф. Клисарова. И добави, че в редица европейски страни има практика отделни фирми да поръчват на определени университети колко и какви студенти да им обучат. „Надявам се това да се случи и у нас, ще го поискаме, но зависи и от бизнеса”, коментира по-късно пред медиите министър Клисарова.

В отговор на журналистически въпроси тя заяви, че очаква увеличение на бюджета за образование за следващата година между 0,01 - 0,03 процента от БВП. „Тази година бюджетът го правим не само на основание суми, а на основание политики. Ще има три-четири основни политики, на които трябва да отговори този бюджет, защото най-важното е да има ефект от вложените средства. Не може самоцелно да влагаме пари, само за да кажем, че увеличаваме бюджета”, обясни министър Клисарова. И съобщи, че ще има повишение между 5 и 7 процента на единните разходни стандарта за професионалното образование и за децата със специални образователни потребности.

Тя обясни, че за да се регулира процесът с недостига на кадри в определено професионално направление държавата може да определи броя на студентите в дадени специалности. Пазарът на труда и реализацията на кадрите ще имат роля при определяне финансирането на висшето училища, каза още проф. Клисарова. „Нямам идеята да съкращавам университети. Критериите, по които ще се работи са 11, разделени основно на две групи – първата са академичните специалности, втората са свързани с реализацията на пазара на труда”, категорична беше министър Клисарова в отговор на журналистически въпрос.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“