МИНИСТЪР АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА: ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е ПРИОРИТЕТ

Начало » Последни публикации

19.10.2013

Министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова откри днес, 19 октомври 2013 г., "Дни на професионалното образование" във Варна, в Двореца на културата и спорта. Такива дни по Проект BG051PO001-3.3.07-0001 “Ученически практики” се провеждат в София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Самоков. Целта е да се популяризира професионалното образование и да се осигури възможност за среща и разговор между представителите на бизнеса и образованието.

„Приоритет на кабинета е образованието, а приоритет в образованието е професионалното образование”, каза при откриването на изложението министърът. Тя благодари на всички работодатели, които са се регистрирали и участват в Дните на професионалното образование и припомни, че ако бизнесът иска качествени работници и служители трябва да участва в подготовката им.

Пред медиите, министърът уточни, че в момента има недостиг на шлосери, заварчици, асансьорни техници, специалисти за хранително-вкусовата промишленост и др. Проф. Клисарова допълни, че до 15 ноември подготвяните промени в Закона за професионалното образование и обучение ще бъдат готови и ще влязат в парламента. В проекта е предвидено въвеждане на кредитна система на обучение и на модулно обучение. В закона ще има регламентирани и защитени професии, които ще дават възможност за сформиране и финансиране на паралелки с по-малко деца от официално приетия брой.

До момента в интернет системата на проекта www.praktiki.mon.bg са се регистрирали 8300 работодатели, 378 професионални гимназии и училища с професионални паралелки и 12 800 ученици. 11 500 ученици успешно са завършили 240 часова практика в реална работна среда, като за това са получили по 300 лева от бюджета на проекта.  Проект BG051PO001-3.3.07-0001 “Ученически практики” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и е с продължителност от януари 2012 г. до октомври 2014 г.

„Министерството на образованието и науката не задължава училищата да събират помощи за сирийски бежанци”, каза министърът в отговор на въпрос на журналисти по повод разпространена информация, че МОН е изпратило до РИО писмо, с което разпорежда събиране на помощи за децата на бежанците. „Писмото дава възможност за организиране на различни стъпки, но не налага задължителни действия”, каза министърът. Тя добави, че в продължение на шест месеца 138 сирийски деца ще учат български език в интеграционния център, за което МОН ще предоставя помагала и учебници, а след това те ще трябва да бъдат интегрирани в българските училища.

По-късно през деня, министър Клисарова присъства и на Промоцията на третият випуск завършили лекари по дентална медицина на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“