ПИСМО ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДО НАЧАЛНИЦИТЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНСПЕКТОРАТИ И ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА

Начало » Последни публикации

19.10.2013

На 15 октомври от МОН е изпратено второ със следния текст: „Във връзка с писмо с изходящ номер 9105 -305 от 01.10. 2013 г. на министъра на образованието и науката относно използването на различни форми и средства за създаване на позитивни нагласи към проблемите на бежанците, както и подкрепата и популяризирането на всяка инициатива, възникнала по този повод сред самите ученици, е необходимо да посочите какво са направили училищата на територията на вашата област за оказване на подкрепа на деца и семейства в бежанските лагери в България. Моля събраната и обобщена информация за различни форми на подкрепа на хората, напуснали родината си и своите домове, да бъде изпратена до дирекция „Организация, контрол и инспектиране“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“