ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИЗБОР И НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В VII КЛАС

Начало » Последни публикации

22.05.2015

1. Държавен зрелостен изпит по избор

Випускът е 58 745 ученици, от тях са се явили 53 310, което е 90,75% от завършващите XII клас.

Броят на явилите се зрелостници по предмети е, както следва:

 • математика – 3794;
 • история и цивилизация -1988;
 • физика и астрономия – 359;
 • география и икономика – 12 671;
 • химия и опазване на околната среда – 285;
 • философски цикъл – 4506;
 • биология и здравно образование – 15 802;
 • английски език – 11 375;
 • руски език – 323;
 • немски език – 1110;
 • испански език – 423;
 • френски език – 556;
 • италиански език – 118. 

При провеждането на държавния зрелостен изпит по избор са анулирани 69 работи, от които по география и икономика – 36, по биология и здравно образование – 21, по история и цивилизация – 2, английски език – 3, философски цикъл - 4, физика и астрономия – 2, математика – 1. 

Най-много анулирани работи има в: област Хасково – 8,  област Кърджали – 7, в областите Кюстендил и Русе - по 6, област Враца – 5, в областите Перник, София-град, Стара Загора - по 4.

В областите Велико Търново, Добрич, Разград, Търговище, Шумен и Ямбол не са анулирани писмени работи.

Отстранени са двама квестори поради неизпълнение на служебните задължения.

В СОУ "Найден Геров" – Пловдив, при токов удар от  08.17 до  08.30 часа временно са се изключили камерите. Повредата е отстранена в 08.30 часа. 

Във връзка с установена неточност в последователното номериране на  изпитните задачи, в 8.49 ч. чрез регионалните инспекторати по образованието училищата, в които се провежда ДЗИ по немски език, са уведомени, че при въпросите към част III, текст А, номерата от 31 до 35 (стр. 6 и 7 от изпитния материал) следва да се отбелязват като номера от 46 до 50 в листа за отговори. Тази техническа грешка няма да промени резултата от изпита.

  

2. Национално външно оценяване по математика в VII клас 

От 61 207 седмокласници на първи модул на национално външно оценяване  са се явили 54 254 ученици – 88,86%, а на втори модул – 35 627 ученици – 65,67% от явилите се на първи модул.

На националното външно оценяване по математика за учениците от VII клас не са анулирани писмени работи.

Във връзка с констатиран проблем при комплектуване на листите за отговори, който своевременно е отстранен, в някои от варненските училища изпитът стартира по-късно. Това не се е отразило върху регламентираната обща продължителност на изпита.

Изпитите са протекли без инциденти.

Експерти от Министерство на образованието и науката в днешния ден осъществяват контрол в четири области – Софийска област – 1 училище, Благоевград – 1 училище, Кърджали – 11 училища и Смолян – 2 училища. 

Министерството на образованието и науката благодари на компетентните органи за помощта и съдействието за нормалното протичане на националните външни оценявания, както и на всички, участвали в провеждането на  изпитите в днешния ден.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“