ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЕНИ НА ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ „ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ – ПРИОРИТЕТ ЗА БЪЛГАРИЯ”, ПРОВЕДЕН НА 14 ОКТОМВРИ 2013 Г. В МИНИСТEРСКИ СЪВЕТ

Начало » Последни публикации

14.10.2013

Презентация на министъра на образованието и науката проф. Анелия Клисарова на тема : „Професионалното образование и обучение – приоритет за България”


Презентация на  Н. Пр. Меглена  Плугчиева  - Александрова, посланик на Република  България в Конфедерация Щвейцария на тема : „Дуалната система  за професионално обучение. Германски и швейцарски модел”


Презентация на Ивайло Калфин, депутат  в Европейския парламент  на тема:  „Дуалната  система  –  европейски опит и възможностите за приложението  и в България”


Презентация на Божидар Данев, изпълнитебен председател на Българска стопанска камара, член на УС на Европейския проект за професионална мобилност – ЕSCO

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“